تفاوت پنل اینترنتی و پنل با مودم

برای ارسال به دو طریق میتوانید پیام را ارسال نمایید:
الف) با مودم:
که نیاز به مودم دایال آپ و خط تلفن دارین،این پنل تماسها رو بصورت تک به تک بصورت زنجیره ای انجام میدهد و هزینه مخابراتی هرتماس نیز برعهده خودتان میباشد وازطرفی زمانبر است ولی مزیتی که دارد این هست که با شماره خودتان تماس میگیرد تا بازخورد تماسها را هم از همان شماره دریافت کنید.
ب) اینترنتی:
این پنل نیازی به مودم و خط تلفن ندارد و تماسها بصورت اینترنتی از طریق تجهیزات سخت افزاری شرکت ما انجام میگیره و تمام هزینه های مخابراتی برعهده ما میباشد ،به همین دلیل هزینه هرپیام این پنل کمی گرانتر از پنل بدون مودم میباشد ولی این پنل زمانبر نبوده و در کسری از ثانیه میلیونها پیام را بصورت همزمان ارسال میکند ولی تماسهای این پنل با شماره سامانه خواهد بود و شماره شما نخواهد افتاد ولی تا 24 ساعت بعد ارسال اگر گیرنده پیام به شماره سامانه تماس بگیرد بازهم پیام شما برایش بازپخش خواهد شد.